SERBEST MESLEK MAKBUZU Tarih :
Müşterinin Adı Soyadı
Vergi Dairesi ve Vergi No
Yapılan İşin Nevi
AVUKATLIK ÜCRETİ
TL
Alınan Ücret
TL
K.D.V %18
TL
Genel Toplam
TL
STOPAJLAR
Gelir Vergisi Stopajı %20
TL
Ödenen Net Ücret
TL