EKONOMİK ETKİLERİNİN AZALTILMASI İÇİN MESLEKTAŞLARIMIZ İŞKUR’A “KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ” BAŞVURUSU YAPABİLİRLER

Koronavirüsü (Covid-19) salgın hastalığı gibi zorunlu nedenlerle çalışma sürelerinin azaltılması veya faaliyetin durdurulması hallerinde çalışanların ücretinin ödenmesi hakkında destek sağlayan “Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği”nden yararlanmak için meslektaşlarımızın da işyerlerinde zorunlu önlemleri alması kaçınılmazdır.

Tedbir olarak çalışmaya ara vermeyi, mesai sürelerini kısaltmayı, personel sayısını azaltmayı planlayan meslektaşlarımızın, şartları taşıyor olması halinde, İŞKUR’a başvuru yaparak istihdam ettiği personellerine Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında çalışanlarına maaş ödemesi desteği başvurusu yapabilecekler.

Bilinmesi gereken detaylar ekte sunulmuştur;

MESLEKTAŞLARIMIZ İÇİN “KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ” ve
İLGİLİ MEVZUAT HAKKINDA
BİLGİLENDİRME NOTU

30.04.2011 tarihli ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği HakkındaYönetmelik”in 1.maddesinde belirtildiği üzere  “Bu yönetmeliğin amacı, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin, genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak önemli ölçüde azaltması veya işyerinde faaliyeti tamamen veya kısmen geçici olarak durdurması hallerinde, işçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

Aynı yönetmeliğin “tanımlar” başlıklı 3.maddesinde;

“Bölgesel kriz: Ulusal veya uluslararası olaylardan dolayı belirli bir il veya bölgede faaliyette bulunan işyerlerinin ekonomik olarak ciddi şekilde etkilenip sarsıldığı durumlar,

Genel ekonomik kriz: Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olayların, ülke ekonomisini ve dolayısıyla işyerini ciddi anlamda etkileyip sarstığı durumlar,
Kısa çalışma ödeneği: 6. maddede belirtilen koşulların sağlanması halinde işçiye yapılan ödeme,” olarak tanımlanmıştır.

Tüm dünyada olduğu üzere, ülkemizde de ciddi bir salgın tehlikesine karşı önlemler alınmakta, Sağlık Bakanlığı tarafından özellikle sosyal mesafenin önemi vurgulanmaktadır.

Bilindiği üzere Adalet Bakanlığı da bir duyuru yayınlayarak, tutuklu ve acil işler dışında diğer duruşma ve keşiflerin ertelenmesi gereğini bildirmiştir.

Böylesi bir ortamda, avukatların da ofislerinde/işyerlerinde zorunlu önlemleri almaları gerektiği açıktır.

Tedbir olarak ofislerindeki çalışmaya ara vermeyi, personel sayısını azaltmayı planlayan meslektaşlarımızın, şartları taşıyor olması halinde, istihdam ettiği personelleri için Kısa Çalışma Ödeneği ödenmesi talebinde bulunabileceğini hatırlatıyoruz.

Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılmasını talep eden işveren, Türkiye İş Kurumuna yazılı bildirimde bulunmalıdır.

İşveren bildiriminde;

- Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerin işyerine etkilerini ve zorlayıcı sebebin ne olduğunu,

- İşyerinin unvanını, adresini,

- İşyeri İŞKUR numarasını ve sosyal güvenlik işyeri sicil numarasını belirtmeli, manyetik ve yazılı ortamda Kurumca belirlenen formatta hazırlanan kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren listeyi Kurum birimine teslim etmelidir.

Daha açıklayıcı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi/

Düzenlemeden yararlanmaları dileğiyle meslektaşlarımızın bilgilerine sunarız.

Av. Adem AKTÜRK
Erzincan Barosu Başkanı

Tarih : 27.03.2020
Görüntülenme : 231 kez görüntülendi


Fotoğraflarakbank borç sorgulama finansbank borç sorgulama tebbank borç sorgulama halkbank borç sorgulama işbank borç sorgulama