TERCAN İLÇESİ CMK KAPSAMINDA YAPILAN GÖREVLENDİRMELERDE MESLEKTAŞLARIMIZIN CUMHURİYET SAVCISININ UYGULAMALARI NETİCESİNDE MAĞDUR EDİLMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

          İlimiz Tercan ilçesi Cumhuriyet Savcılığı tarafından zorunlu yol giderinin yüksekliği ileri sürülerek, 5271 Sayılı Kanun gereğince Baro tarafından görevlendirilen müdafi veya vekile tarife gereğince ödenecek meblağ ile yapılan zorunlu yol giderleri; 2019 yılında bütçeleştirilmeyerek ödenmemiştir.

          Meslektaşlarımızın konu ile alakalı sözlü müracaatları üzerine istişare ve diyalog yoluyla sorunun çözümü için görüşmeler yapmamıza rağmen müspet bir sonuç elde edilememiştir.

          Temel sorun, iletişim yollarının kapatılması, tek taraflı olarak ücret belirleme çabaları ve bu durumun şahsileştirilerek meslektaşlarımızın mağduriyetine yol açılmasıdır.

          2019 yılında CMK görevlendirilme ücretleriyle yapılan zorunlu yol giderlerinin bütçeleştirilmemesi ve ödenek talep edilmemesi asla kabul edilemez.

          Bu durum vatandaş açısından savunma hakkının, Avukat açısından ise angarya yasağının ihlali anlamına gelir.

          Yapılan CMK Avukatlığı, vatandaşın sesi, savunmasız kalmamasının teminatıdır.

          Yine zorunlu müdafilik, adil yargılama hakkının dayanağı, Devletin güvencesi olup, o olmadan yargılama yapılamaz.

          Baro tarafından görevlendirilen müdafii veya vekile tarife gereğince ödenecek meblağlar Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin çok altındadır.

          Yargının kurucusu olan avukatlar için mutat vasıta, tıpkı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı açısından olduğu üzere özel araç veya taksidir.

          Yol giderlerine ilişkin makul uygulama, Şoförler ve Otomobilciler odasından her yıl alınacak tarifeye göre yol giderlerinin belirlenmesidir.

          Baro Başkanlığımızın konuya dair uygulaması da yıllardır bu yöndedir.

          1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 76. maddesi ile 95/4. fıkrası doğrultusunda, mesleğe ve meslek mensuplarına yönelik hak ihlalleri ve saldırı karşısında, avukatlık mesleğini ve meslektaşlarını savunmak ve bu konularda her türlü yasal ve idari girişimde bulunmak baroların görev ve yükümlülükleri arasındadır.

          Tercan İlçesi CMK kapsamında yapılan görevlendirilmelerde yaşanan sorunlarla alakalı yaptıklarımız şu şekildedir;

          -Yönetim Kurulumuzun 06.11.2019 tarih ve 2019/132 karar nolu kararı ile CMK Tercan otomasyon sisteminin şifreleri iptal edilerek sistemin manuele çevrilmesine karar verilmiştir.

          -17.12.2019 tarih ve 2019/452 sayılı yazımızla Türkiye Barolar Birliği’nden görüş sorulmuştur.

          -11 Ocak 2020 tarihinde, Türkiye Barolar Birliği’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 40. Baro Başkanları toplantısında gündeme aldırılarak yaşanan sorun anlatılmıştır.

          -Türkiye Barolar Birliği’nin 11.01.2020 tarih ve E.856 sayılı yazıları ile Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne müracaat yapılmıştır.

          -Yönetim Kurulumuzun 15.01.2020 tarih ve 2020/6 karar nolu kararı ile Tercan Cumhuriyet Savcısı ve yazı işleri müdürü hakkında ilgili mercilere şikâyette bulunulmasına karar verilmiştir.

          -30.01.2020 tarih ve 2020/40 sayılı yazılarımızla Tercan Cumhuriyet Savcısı ve yazı işleri müdürü hakkında, adli, idari ve disiplin işlemleri yapılması için Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ile Hakimler ve Savcılar Kuruluna başvuruda bulunulmuştur.

          Avukatlık mesleğini geliştirmek, meslek düzenini, ahlakını, saygınlığını, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak için çalışmaktayız.

          Meslektaşlarımızın haklarını kimsenin gaspetmesine izin vermeyeceğimizin bilinmesini isteriz.

          Bilgilerinize saygılarımızla sunulur.

Av. Adem AKTÜRK
Erzincan Barosu Başkanı

 

Tarih : 28.02.2020
Görüntülenme : 279 kez görüntülendi


Fotoğraflarakbank borç sorgulama finansbank borç sorgulama tebbank borç sorgulama halkbank borç sorgulama işbank borç sorgulama