ERZİNCAN BAROSU GENEL KURULU OLAĞAN TOPLANTISI VE SEÇİMLERİ, 20 EKİM 2018 TARİHLERİNDE 09:30-17:00 SAATLERİ ARASINDA MER PLAZA 3. KATTA BULUNAN ERZİNCAN BAROSU HİZMET BİNASI ÇOK AMAÇLI TOPLANTI SALONU

          Sayın Meslektaşım,

          Erzincan Barosu Genel Kurulu’nun; aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek, gerekli kararları almak ve gündemde yazılı seçimleri yapmak üzere 1136 S. Avukatlık Yasası’nın 82. ve 84. maddeleri gereğince toplantıya çağrılması kararlaştırılmıştır.

          1136 Sayılı Avukatlık Kanunu'nun 82. ve 84. Maddeleri doğrultusunda, Olağan Seçimli Genel Kurul 20.10.2018 tarihinde saat 09.30’da Mer Plaza 3. Katta bulunan Erzincan Barosu Hizmet Binası çok amaçlı toplantı salonunda yapılacaktır.

          20.10.2018 tarihinde yeter çoğunluğun sağlanamadığı takdirde, 2. toplantı aynı gündemle 27.10.2018 tarihinde saat 09.30’da Mer Plaza 3. Katta bulunan Erzincan Barosu Hizmet Binası çok amaçlı toplantı salonunda yapılacaktır.  

          1136 Sayılı Kanunun 86. Maddesine göre genel kurul toplantısına katılmak ve oy kullanmak zorunludur. Bu yükümlülüklere uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacaktır.

          1136 SAYILI KANUNUN 84.MADDESİ GEREĞİ BU DUYURU TEBLİGAT HÜKMÜNDE OLUP, AYRICA DUYURU VE TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR.

          Seçimli olağan genel kurul toplantısına katılmanızı ve toplantı ile seçimler için baro kimlik kartınızı yanınızda bulundurmanızı önemle rica ederim.

          Saygılarımla. 17.09.2018

Av. Adem AKTÜRK
Erzincan Barosu Başkanı

SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ;

1- Açılış ve yoklama,

2- Bir başkan, bir başkan vekili ve iki üyeden oluşan Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi,

3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,

4- Baro başkanının açılış konuşması,

5- Yönetim Kurulunun çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi

6- Baro kesin hesaplarının okunması ve görüşülmesi,

7- Denetim Raporunun okunması ve görüşülmesi,

8- Disiplin Kurulu raporunun okunması,

9- Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun aklanması,

10- Gelecek iki yıllık Baro keseneği, Kamu Avukatları ile kıdemi 5 yılı doldurmamış Avukatlardan yıllık baro keseneğinin yarısının alınmasının görüşülmesi ve karara bağlanması,

11- Erzincan Barosuna kayıt olmak için başvuran her stajyerden staj eğitim giderlerine katılım payı her dönem için 250,00 TL alınması konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması,

12- Tahmini bütçe ve bütçe kararnamesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

13- Baro organları ve TBB delege adaylarının saptanması,

14- Yeni dönem Başkan adaylarının konuşması,

15- Dilek ve Temenniler,

16- Baro Başkanının kapanış konuşması,

17- Seçimler,
a) Baro Başkanı seçimi

b) Baro Yönetim Kurulu Üyeleri seçimi (8 asil, 8 yedek)**

c) Baro Disiplin Kurulu Üyelerinin seçimi (3 asil, 3 yedek)***

d) Baro Denetleme Kurulu Üyelerinin seçimi (1 asil, 1 yedek)***

e) TBB Genel Kuruluna katılacak Erzincan Barosu Delegeleri seçimi (2 asil, 2 yedek)****

18- Seçim tutanaklarına göre geçici seçim sonuçlarının açıklanması,

19- Kapanış.

 

Tarih : 18.10.2018
Görüntülenme : 411 kez görüntülendi


Fotoğraflarakbank borç sorgulama finansbank borç sorgulama tebbank borç sorgulama halkbank borç sorgulama işbank borç sorgulama