HER AÇIKLAMA, DÜŞÜNCEYİ AÇIKLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEZ; MEVZUATIMIZ HİÇ KİMSEYE DÜŞÜNCEYİ AÇIKLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ ADI ALTINDA SUÇ İŞLEME HAKKI TANIMAMIŞTIR

          Ülkemiz; uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkını kullanarak, bölgeye güven ve huzur getirmek amacıyla bir harekât başlatmıştır.


          Bu harekât, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur.

          Kahraman Ordumuzun yanında ve tüm gücümüzle destekçisiyiz.

          Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi yöneticileri hakkında,  sınırlarımız dışından Ülkemize saldıran, güvenliğimizi tehdit eden terör örgütlerine karşı Devletimizin uluslararası hukuka dayanan meşru savunma hakkı kapsamında başlattığı Afrin Harekatı sebebiyle, yayınladıkları bir bildiri üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında soruşturma açılarak gözaltı işlemleri yapılmıştır.

          Anayasamızın 26'ncı maddesi uyarınca; herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. 

          Fakat her açıklama; düşünceyi açıklama özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez. 

          Anayasamızda düşünceyi açıklama özgürlüğünün sınırları belirtilmiştir.

          Şöyle ki; Anayasamızın 26/2'nci maddesinde; "Düşünceyi açıklama hürriyetlerinin kullanılması, millî güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün  korunması, suçların önlenmesi, suçluların cezalandırılması, Devlet sırrı olarak usulünce belirtilmiş bilgilerin açıklanmaması, başkalarının şöhret veya haklarının, özel ve aile hayatlarının yahut kanunun öngördüğü meslek sırlarının korunması veya yargılama görevinin gereğine uygun olarak yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlanabilir." Hükmü mevcuttur.

          Açıklanan bildiri; düşünceyi açıklama özgürlüğü sınırını aşan, eyleme çağrı sayılabilecek tarzda ve milli güvenliğimizi ihlal eden niteliktedir.

          Bu nedenle tabipler birliğinin açıklamasını, özgürlük saymak, kabul etmek mümkün değildir.

          DEVLETİN ÜLKESİ ve MİLLETİ İLE BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ ESASTIR.

          Mevzuatımız; hiç kimseye düşünceyi açıklamak suretiyle suç işleme hakkı tanımamıştır.

          Terör ve tüm destekçileri; hakkında yapılacak yasal tüm süreci desteklemekteyiz.

          Ve onların karşısında gönüllü olarak avukatlık yapmaya hazırız.

          DEVLETİMİZİN BEKASI, BİZİM İÇİN HERŞEYİN ÖNÜNDEDİR.

          Gün; birlik ve beraberlik günüdür. 

          Her zaman lanetlediğimiz terörü bitirmek için; Afrin ve bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'nın sonuna kadar arkasında ve Devletimizin yanındayız.

Av. Adem AKTÜRK
Erzincan Barosu Başkanı

 

Tarih : 01.02.2018
Görüntülenme : 259 kez görüntülendi


Fotoğraflarakbank borç sorgulama finansbank borç sorgulama tebbank borç sorgulama halkbank borç sorgulama işbank borç sorgulama