MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN SERBEST MESLEK FAALİYETİ İCRA EDEN MESLEKTAŞLARIMIZA 1 OCAK 2018 TARİHİNDEN İTİBAREN ELEKTRONİK ORTAMDA DEFTER-BEYAN SİSTEMİNİ KULLANMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

          Maliye Bakanlığı tarafından 17.12.2017 gün ve 30273 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 486 ve 487 no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile, serbest meslek erbabı avukatlar yönünden de elektronik ortamda defter tutulmasını zorunlu kılan “Defter-Beyan Sistemi” getirilmiştir.

          Defter-Beyan Sistemini kullanmak zorunda olan serbest meslek faaliyeti icra eden avukat meslektaşlarımızın, sistemi kullanmaya başlayacakları takvim yılından önceki ayın son gününe (31 Aralık 2017) kadar www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden veya gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesi aracılığıyla başvuru yapmaları gerekmektedir.

         31 Aralık 2017 tarihine kadar sistemi kullanmak üzere yapılması gereken başvurular, 31 Ocak 2018 tarihine kadar yapılabilecektir.

          Şu  hususların meslektaşlarımıza bildirilmesi kararlaştırılmıştır. Tıklayınız.

Av. Adem AKTÜRK
Erzincan Baro Başkanı

Tarih : 31.12.2017
Görüntülenme : 183 kez görüntülendi


Fotoğraflarakbank borç sorgulama finansbank borç sorgulama tebbank borç sorgulama halkbank borç sorgulama işbank borç sorgulama