ÇEKLERİN BANKAYA İBRAZI İLE İCRA İFLAS TAKİPLERİ 31 MAYIS 2021’E KADAR DURDURULDU

Bugün yayınlanan 7318 sayılı Kanun md. 15 uyarınca;

1) İbraz süresinin son günü 30.4.2021-31.5.2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasına isabet eden çekler, bu tarihler arasında ibraz edilemeyecek, 1.6.2021 tarihinden sonra KALAN İBRAZ SÜRESİ İÇİNDE ibraz edilebilecektir.

2) 30.4.2021-31.5.2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında bu tarihler arasında icra iflas takibi başlatılamayacak, ihtiyati haciz kararı verilemeyecek, başlamış olan takipler duracaktır.

3) Yukarıda yazılı tarihler arasında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamındaki idarelerin kamu ve özel hukuk alacakları hakkında icra iflas takibi başlatılamayacaktır.


https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210430-10.pdf

Bilgilerinize saygıyla sunarız.

Av. Adem AKTÜRK
Erzincan Barosu Başkanı 

Tarih : 30.04.2021
Görüntülenme : 57 kez görüntülendi


Fotoğraflarakbank borç sorgulama finansbank borç sorgulama tebbank borç sorgulama halkbank borç sorgulama işbank borç sorgulama