ERZİNCAN BAROSU OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURULU ERTELENDİ

Değerli Meslektaşlarım,

02.10.2020 tarihli itibarıyla İçişleri Bakanlığı tarafından Covid-19 tedbirleri kapsamında çıkarılan Genel  Kurul Toplantılarının da yapılmasına engel olan genelge, bu genelgeye dayanılarak çıkarılan İl Hıfzıssıhha Meclisi Kurulu Kararı ile Baroların Organ Seçimlerinin yapılamaması sonucunu doğuran Yüksek Seçim Kurulu ve İlçe Seçim Kurulu işlemleri karşısında yaşanan gelişmeler hakkında, gelinen durum itibarıyla tüm meslektaşlarımıza ve kamuoyuna süreç hakkında bilgilendirme yapma gereği doğmuştur;

1- 02.10.2020 tarihinde İçişleri Bakanlığının 02.10.2020 tarih 16230 sayılı Genelgesinden duyuru yoluyla haberdar olunmuştur.

2-Erzincan İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, anılan genelgeye dayanılarak Baromuz Genel Kurul Toplantılarının yapılmaması yönünde alınan karar Baromuza gönderilmiştir.

3-Genelge ya da Erzincan İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile kanun hükmünün işlevsiz kılınamayacağı bilindiğinden bu aşamaya kadar Genel Kurul Toplantısının yapılması konusundaki kararımızda bir değişiklik gereği görülmemiştir.

4-Ancak Erzincan İl Seçim Kurulu tarafından aynı gün, saat 16:55’te Baromuza hitaben yazılan 02.10.2020 tarih 2020/16 sayılı kararı ile Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 02.10.2020 tarih ve E.265279 sayılı yazısı ve Erzincan İl Hıfzıssıhha Meclis Kurulunun 02.10.2020 tarih ve 10-01 sayılı kararı ilgi tutularak; Başkanlığımızın 03.10.2020 Cumartesi günü çoğunluklu yapılması planlanan organ seçimlerinin tarihi içinde yapılamayacağı bildirilmiştir. 

5-Bunun üzerine, Baromuza tebliğ edilen Erzincan İl Seçim Kurulu kararı ve seçimin ancak yargı gözetiminde yapılabileceğine dair Avukatlık Kanunu Ek Madde-3 amir hükmü dikkate alınarak; bu şartlar altında genel kurul toplantısının ve organ seçimlerinin yapılamayacağı değerlendirilmiş ve mağduriyet yaşanmaması adına bu durum meslektaşlarımıza SMS ve diğer iletişim araçları ile acil olarak bildirilmiştir.

6-Bazı barolara, bağlı oldukları İl Seçim Kurulu kararları ulaşmadığından Genel Kurul Toplantıları belirlenen günde yapılmak istenmiş ve çoğunluğun sağlanamadığına ilişkin tutanaklar tutulduğu gözlemlenmiştir. Ancak Baromuza Erzincan İl Seçim Kurulu kararı 02.10.2020 tarihinde mesai saatleri içinde tebliğ edilmiş bu nedenle yukarıda belirtildiği şekilde kararlar alınmış ve duyuru yapılmıştır. Bu durumdan sonra yapılamayacağı bildirilen genel kurul toplantısı için tutanak tutulması hukuken mümkün değildir.

7-Erzincan İl Seçim Kurulunun verdiği ‘’seçimlerin yapılamayacağına’’ dair kararın dayanağını oluşturan Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 02.10.2020 tarih E.256279 sayılı ‘’Seçimlerin Ertelenmesi’’ konulu kararı seçimlerin iptali değil ertelenmesine dair bir karar olup; baromuzca başlatılan olağan genel kurul süreci devam etmektedir; gelişmelere göre daha erken bir tarihte yapılamaması halinde, 01.12.2020 tarihinden itibaren ‘’BAROMUZ ERTELENMİŞ OLAĞAN GENEL KURULU’’ yapılabilecektir.

8-Gelinen noktada İl Hıfzıssıhha ve İl Seçim Kurullarının, hukuka aykırı kararlarından derhal dönülerek Baroların en üst organı olan Genel Kurullarının çalışmasının önündeki engelin kaldırılması  ve demokratik seçimlerini derhal yapabilmesi için Avukatlık Kanunu Ek Madde-3 uyarınca yargı gözetimindeki seçimlerin yapılması gerekmektedir. 

Erzincan Barosu, kuruluşundan bu yana demokratik hukuk devleti ilkesine bağlı bir şekilde, demokrasinin gereği olan her türlü adımı atmış olup mücadeleden vazgeçmeyen bu duruşundan asla taviz vermeyecektir.

Erzincan Barosu Yönetim Kurulu, Erzincan Barosu Avukatlarının iradesinin en kısa sürede Genel Kurula yansıması için tüm çaba, mücadele ve kararlılığını sürdürecektir.

Saygılarımızla.

Av. Adem AKTÜRK
Erzincan Barosu Başkanı


 

Tarih : 03.10.2020
Görüntülenme : 57 kez görüntülendi


Fotoğraflarakbank borç sorgulama finansbank borç sorgulama tebbank borç sorgulama halkbank borç sorgulama işbank borç sorgulama