CMK GÖREVLENDİRMELERİNDE KARŞI VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMELİDİR

CMK Görevlendirmelerinde Karşı Vekalet Ücretine Hükmedilmelidir.

2021 yılı için yayınlanacak olan “CMK Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Ücret Tarifesi'nde” düzenleme yapılması için Adalet Bakanlığı'na müracaatta bulunduk.

ADALET BAKANLIĞI’NA

5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13. maddesi uyarınca, CMK gereğince Baro tarafından atanan müdafi/vekillere ödenecek ücretin  avukatlık ücret tarifesinden ayrık olarak hazırlanacağı hüküm altına alınmıştır.

Her ne kadar avukatlık asgari ücret tarifesinden düşük miktarda bu tarifenin hazırlanacağına ilişkin bir hüküm bulunmasa da, bu zamana kadar hazırlanan tarifelerde aynı hizmet verilmesine rağmen avukatlık asgari ücret tarifesinden çok düşük ücretler belirlenmiştir.

Öte yandan 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 324/1. maddesi uyarınca tarifesine göre ödenmesi gereken avukatlık ücreti yargılama giderlerinden olması, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun  164/son gereği dava sonunda kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenilecek vekalet ücreti avukata aittir düzenlemeleri karşısında, bu hükümlerin CMK kapsamında Baro tarafından görevlendirilen müdafi/vekillere uygulanmasını engelleyen bir mevzuat bulunmamaktadır.

Ancak kimi mahkemelerce bu husus hakkında bir hüküm verilmemekte, yahut CMK Ücret Tarifesi uygulanabilmektedir.

Dolayısıyla Mahkemelerce bir hukuki belirsizlik yaşanmaktadır.

Yukarıda aktarılan tespitler gözetilerek, 2021  yılı  için  yayınlanacak  olan “CMK Gereğince Görevlendirilen  Müdafi ve Vekiliere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarifesi’nde” bu hususların gözetilerek düzenleme yapılmasını talep etmekteyiz.

Saygılarımızla.

Av. Adem AKTÜRK
Erzincan Barosu Başkanı

Tarih : 25.10.2020
Görüntülenme : 207 kez görüntülendi


Fotoğraflarakbank borç sorgulama finansbank borç sorgulama tebbank borç sorgulama halkbank borç sorgulama işbank borç sorgulama