AKTÜERYA KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİNİ BAŞARIYLA TAMAMLAYAN MESLEKTAŞLARIMIZA SERTİFİKALARINI TAKDİM ETTİK

13.08.2020-15.08.2020 tarihleri arasında düzenlediğimiz "Aktüerya Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Eğitimini" başarıyla tamamlayan 33 meslektaşlarımıza sertifikalarını takdim ettik.

Bu programın amacı, hukuka aykırı fiiller neticesinde meydana gelen ölüm ve uğranılan bedensel zararlar sebebiyle ortaya çıkan Destekten Yoksun Kalma ve İşgöremezlik Zararlarının tazminata konu olacak tutarlarının hesaplanması konusunda ilgili kişilere gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.

Program süresi 24 saattir.

Eğitim seminerinin kapsamını;

a) Beden Tamlığının İhlalinden Doğan Zararlar

b)Beden Tamlığının İhlali Tazminatı Hesabına Yönelik Uygulamalar

c) Destekten Yoksun Kalma Zararları

d) Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesabına Yönelik Uygulamalar oluşturmaktadır.

Meslektaşımız Hakan Erdem’e güzel sunumu ve verdiği kıymetli bilgiler için teşekkür ederiz.

Av. Adem AKTÜRK
Erzincan Barosu Başkanı

Tarih : 17.08.2020
Görüntülenme : 63 kez görüntülendi


Fotoğraflarakbank borç sorgulama finansbank borç sorgulama tebbank borç sorgulama halkbank borç sorgulama işbank borç sorgulama